Liczba odwiedzin strony: 17948 Osób na stronie: 4
 

Adwokaci i radcowie prawni s.c. Drozd,
Górski, Lubecki

 
 
Adwokaci i radcowie prawni s.c. Drozd,
Górski, Lubecki
 
Mokotowska 14
00-561 Warszawa
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2006 Nr 225 poz. 1640 - Format i tryb przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe jednorazowej informacji o otwartych rachunkach związanych z prowadzeniem dz
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe jednorazowej informacji o otwartych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18 § 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 143, poz. 1199 oraz z...
Monitor Polski 2003 Nr 41 poz. 599 - Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
ZARZĄDZENIE Nr 71 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych (M.P. z dnia 25 sierpnia 2003 r.) Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje: § 1.  W zarządzeniu nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie nadania statutu...